Kohlberg moral development theory

Nejoblíbenější videa

Kohlberg moral development theory

E-psychologie

Kohlberg, L., Hersh, R. H. (1977). Moral Development: A Review of the Theory. Theory into Practice. Moral Development, 16, 2, 53–59.
e-psycholog.eu/clanek/206

Průvodce pro autory příspěvků

Moral development and behavior: heory, research a social issues. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976. s. 33.. V rámci této úrovně rozeznává Kohlberg dvě
k101.unob.cz/kolokvium/7archiv/2014/1abs/0prisp/2mikulkz.pdf

Předměty

Pak spíše jeho disertace The development of modes of moral thinking and choice in the years 10 to 16 z roku 1958. A že by se Kohlberg ve svém pojetí morálního vývoje vůbec nevěnoval roli principu lásky k bližnímu?
is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmetskr=2013kod=ON...

Morálka « E-learningová podpora mezioborové integrace výuky...

Colby, A., L. Kohlberg, J. C. Gibbs a M. Lieberman. A longitudinal study of moral development: Monographs of the Society for Research in Child Development. 59, 241, 1 – 75.
pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=1463

Journal Issue

Educational Sciences: Theory Practice. . [6] KOHLBERG, L. The Development of Children’s Orientations Toward a Moral Order. I. Sequence in the Development of Moral Thought.. Vita Humana. 1963, 6. S. 11-33.
paidagogos.net/issues/2011/1/article.php

Kognitivní vývoj (vývoj myšlení, vývoj řeči, vývoj paměti a učení...

Lawrence Kohlberg (1927-87).  Bandura, A. (1996). Social Learning Theory of Human development . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 101-107.
abudehur.wz.cz/psycho/chovancik/vyvoj/Vyvojpsy2.doc

Vysoká škola J

Kohlberg L. 1976: Moral stages and moralization: the cognitive - development approach. In Lichona, T. (Ed): Mental developmentand behavior: theory, reserch and cosial issues. New York, Holt Rinehart and Winston
husiti.cz/dialognaceste reburda_dobro_zlo.doc

Education in Moral Area

Praha, Portál, 1997. [3] Kohlberg, L. (1976): Moral Stages and Moralization: The Cognitive-developmental Approach. In Thomas, L. (ed.): Moral Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues.
vse.cz/cfuc/209

Pedagogická orientace 1, 2009

. not only for the secondary school level but also for university level and other areas of education in ethics. Key words: development of Moral Reasoning, Kohlberg’s theory, seg- mented morality, moral education, economic education
ped.muni.cz/pedor/archiv/2009/pedor09_1_segmentovanamoralka_kucerova...

Sociálně kognitivní teorie morálky

Bandura, A.: Social cognitive theory ofmoral thought and action. . Kohlberg, L. : Essays in moral development: The psychology of moral development (vol II).
files.self-efficacy.webnode.cz/200000025-afd4cb0cee/socialnekognitivni...